گزارشی از سمینار “جنبش کارگری و محیط زیست”

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۲ – ۱۰:۴۱ ب.ظ

کانون مدافعان حقوق کارگر، مبادرت به برگزاری سمیناری با عنوان جنبش کارگری و محیط زیست کرد. دراین سمینار که موضوعات مختلف محیط زیست و تاثیر آن بر زندگی کارگران مورد بررسی قرار گرفت و  راه‌های پیوند جنبش اعتراضی محیط زیست با جنبش کارگری و ضرورت آن از جانب سخنرانان مطرح شد.

ابتدا مقدمه‌ای توسط مجری برنامه ارائه شد و سپس خانم سمیه صمیمی درباره‌ی وضعیت محیط زیست در ایران صحبت کردند. آنگاه آقای فریبرز رییس دانا در باره‌ی اولین نظرات جنبش سبز و ضرورت طرح آن از جانب مارکس  وانگلس و رابطه‌ی آنها مطالبی را ارائه کردند.
سپس آقای علی یزدانی گزارش بحران محیط زیست در منطقه‌ی پارس جنوبی را که توسط آقای آقاجری فرستاده شده بود، قرائت کردند.
در ادامه اقای محمد مالجو در باره‌ی ضرورت توجه بیشتر جنبش کارگری به محیط زیست مطالبی بیان داشتند. در انتها آقای علی‌رضا ثقفی در مورد وحدت مبارزه برای حفظ محیط زیست و جنبش کارگری و ضرورت هماهنگی میان بخش‌های  مختلف مبارزات کارگران موضوع را دنبال گرفتند. سمینار با طرح پرسش‌هایی از سوی حاضران و پاسخ به آن خاتمه یافت.
فایل صوتی این سمینار پس از تدوین به زودی پخش خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند در سایت کانون مدافعان حقوق کارگر آن را ملاحظه نمایند.
آذر ماه ۱۳۹۲

یافتن مطالب :