جهان در کودتا

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۲ – ۱:۰۳ ق.ظ
سید علی صالحی-
درد، زندان، شکنجه، تفتیش،
ترس
ترور
مات، مرگ، کیش.
بن لادن، ملاعمر، سرمایه حشیش،
ژنرال، کودتا، کلیسا، کشیش

پرو، آتن، کلمبیا، اوگاندا، میانمار،
نفت
یورو
دلار،
شیلی ، واشنگتن، قاهره، سگِ هار،
داغ، درفش، مافیا، انتخار.

خواب
خردل
ساردین
سیانور،
سردشت، حلبچه، حمص، هور،
وعشق
آزادی
امید
آدمی
حضور…!

تونس، طرابلس، کابل، صَنعا،
تقسیم، تحریر، مردم، تنها.
تنها…
به من بگو!
بگو در این دقیقه ی بی سوال،
چه بر تکلم آدمی آمده است
که شب … لال.
روز… لال و
هنوز… لال،
هی روزگار
روزگار ِ مَلال!

یافتن مطالب :